شیخ‌الرئیس و مساله حرکت جوهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این نوشتار به بررسی دغدغه‌های شیخ‌الرئیس در مساله حرکت جوهری پرداخته است. او در عین اینکه به واسطه شبهه بقای موضوع بر نفی حرکت جوهری پای می‌فشارد، از یکسو نتوانسته است برای برخی از حرکات عرضی موضوعی بیابد و از سوی دیگر در برخی از مسائل اظهار نظرهایی کرده است که جز با قبول حرکت جوهری قابل توجیه نیست. یکی از نمونه‌ها نفی حرکت بالذات و بالعرض در مقولات عرضی از نفس ناطقه و قبول استکمال آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

shaykh al- rais and the issue of substantail movwment

نویسنده [English]

  • A Beheshti
چکیده [English]

In this writing,shaykh ai- rais concerns for the issue of"the substatial motion"are discussed. While insisting on negation of "the substatial motion"because of[ the issue] persistence of subject, on the one hand, he has not managed to find subjects for some accidential motions, on the other,he is of some opinion concerning certain issues which may not be justiied unless through acceptance of "the substantial motion".As examples, negation of motion in essence and in accident from the rational soul and its acceptance of perfection in accidental categories may be mentioned