چرا فلسفه می‌آموزیم؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

   دشمنان فلسفه دو دسته‌اند: سیاست مداران مدافع وضع موجود و سوفسطاییان مدافع درک همگانی. اکنون گروهی از سوفسطاییان طرفدار سنت و سیاست اند و گروهی به نام فلسفه ضد فلسفه را ترویج می‌کنند. در عالم اسلام مخالفت فقیهان و متکلمان با فلسفه منجر به سازگاری بیشتر فلسفه با اسلام شد. در غرب علم گرایان با بی مهری به فلسفه نگریسته و آن را امری بی‌فایده می‌خوانند حال آنکه ریشه خودشان و تمدن امروز در فلسفه جدید بعد از دکارت رشد و نمو پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why we learn philosophy?

نویسنده [English]

  • R Davari Ardakani
چکیده [English]

Enemies of philosophy are two groups:those politicians who advocate the existent situation and sophists who defend pubhic understanding.But a part of sophists are advocates of tradition and politics, and a group promotes anti-philosophy under the name of philosophy.In the Islamic world,opposition of jurists and theologians to philosophy led to more consistence between philosophy and Islam.Scientists, in the West ,look at philosophy with dislike and regard it as a useless discipline,their own roots and those of contemporary civilization, however, have been taken in the post-Cartesian modern philosophy