پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

   فلسفه ورزی را از فیلسوفان بزرگ باید آموخت. در میان فیلسوفان بزرگ ارسطو از بزرگترینان است.
با ارسطو، به هوایی که از او فلسفه ورزی بیاموزیم، در راه پرسش از چیستی فلسفه همگام می‌شویم. این راه را ارسطو در ابتدای کتاب آلفای بزرگ از مجموعه موسوم به «مابعد الطبیعه» پیموده و پیش پایمان نهاده است. به نزدیک وی گل وجود انسان را با خمیره دانش طلبی سرشته‌اند. دانش طلبی که در طبیعت انسان هست او را به راهی در می‌اندازد که پایانیش نیست. از این روی دانش طلب راستین طلبکار دانش برین است. و این دانشی است که شاید هرگز شکار و داشته انسان نشود. بشود یا نشود، به زعم ارسطو، ارجمندترین و جستنی ‌ترین دانش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Step by step with Aristotle seeking the supreme khnowledge

نویسنده [English]

  • P ziee shahabi
چکیده [English]

Philosophizing should be learnt from great philosophers and among great philosophers ,Aristotle may be regarded one of the greatest ones.To learn how to philosophize,we accompany Aristotle seeking the reply to the question:"What is philosophy?" Aristotle ,in Metaphysics (the beginning of great alpha), has opened this window for us.For him , humankinds nature is interwoven whit the quest of knowlege.Quest of knowledge which is in the nature of man, brings him in a path for which no end may be imagined.The man, who desires knowledge seeks the supreme knowledge.
This supreme knowledge will, perhaps, never be grapaed by man.In any case. For Aristotle such knowledge is the most desireable, which must be sought.