ایمان در دو فرهنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

   ایمان، فضیلتی است که به انسان جاودانگی، حیات، آرمان و عظمت می‌دهد. ایمان در دو فرهنگ مسیحیت و اسلام مطرح شده است. ایمان در فرهنگ مسیحیت معاصر بیشتر به عنوان یک حالت روحی همراه با شک در قالب دیدگاه فیدئیزم مطرح می‌شود. در حالیکه در فرهنگ اسلامی امری معرفتی است و شک در آن راهی ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faith in two cultures

نویسنده [English]

  • m faali
چکیده [English]

Faith is a virtue which grants permanence ,life,ideal and humankind.
Faith has been discussed in the Islamic and Christian cultures.In the contemorary Christian culture,in the guise of Fidesism,faith is introduced as s spiritual state mixed with doubt.In Islamic culture, however, it is a cognitive issue, wherein no doubt is admitted