باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از میان مجموعۀ مسائل و معارف گرد آمده در فلسفۀ اسلامی، قاعدۀ بسی ط الحقیقه، قاعده ای معروف در
جمع متأخرین حکماست . معرفی این قاعده به تألیفات عدیده ی حکیم ملاصدرا در تبیین و تو صیف آن بر
می گردد. اما جای بررسی این نکته باقی است که آیا در میان متقدین حکما، چنین قاعد ه ای شناخته شده و
یا حداقل مفاد آن مورد اعتنا و استفاده بوده است یا خیر.
در این مقاله تاریخچه قاعده و مفاد آن، طریقه اثبات و نتایج و لوازم آن مورد بررسی و باز خوانی قر ار
می گیرد تا قاعده ای زیر بنا یی برای فهم بسیاری از معارف ربوبی و علوم توحیدی در صحنه فکر و محضر
اندیشمندان فرصت نمایشی دوباره بیابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rule of „Basit al-Haqiqah‰ in Mulla SadraÊs Viewpoint

نویسنده [English]

  • Dr. A. Eftekharī Saa‘di
چکیده [English]

Basit al-HaqIqah” is one of the most famous rules in the Islamic
philosophy. Especially in works of later Islamic philosophers. The
introduction of this rule is referred to multiple works of Mullasadra
and his descriptions or explanations on it. But one question is left;
whether it was a known rule or at least its content had been used
between former philosophers or not.
In this article we have presented content of this rule, and its content
history and methods and results of its confirmation. So new aspects of
this norm will be analyzed by its readout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simplicity
  • Being
  • Basit al-Haqiqah
  • Analogicity