نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، الهام رابطه‌ی هنر و سیاست از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 5-30]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 227-268]
 • ایراندوست، محمدحسین تبیین و نقد عناصر معنویت از دیدگاه کیس وآیمن [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 31-49]
 • امینی، جبار تحلیل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشّاء و سانکهیا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 269-296]

ب

 • بختیاریان، مریم رابطه‌ی هنر و سیاست از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 5-30]
 • براتی، فرج اله بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]
 • بروجردی، مهدی ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 51-77]
 • بنی‌اسدی باغمیرانی، مهدی جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 79-102]

ت

 • تیموری، شراره مواجهه‌ی با معماری به‌مثابه‌ی رُخداد نزد دریدا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 103-130]

ج

 • جلالی شیجانی، جمشید مقایسه دیدگاه ‌‌ابن‌سینا و ج.ا.مور درباره واقع‌گرایی و روش شهودگرایی در اخلاق [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 131-157]
 • جلالی شیجانی، جمشید تحلیل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشّاء و سانکهیا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 269-296]

ح

 • حیدریان، لیلی مقایسه دیدگاه ‌‌ابن‌سینا و ج.ا.مور درباره واقع‌گرایی و روش شهودگرایی در اخلاق [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 131-157]
 • حسینی، سید بهشید جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 79-102]

خ

 • خوشخو، صادق بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]

د

ر

 • رحمتی، انشاءالله مقایسه دیدگاه ‌‌ابن‌سینا و ج.ا.مور درباره واقع‌گرایی و روش شهودگرایی در اخلاق [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 131-157]

ش

 • شاطری، گودرز بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]
 • شاهچراغی، آزاده جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 79-102]

ع

 • عزیزی نژاد، رضا ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 51-77]
 • عسگری بابادی، مرجان بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]
 • عطار، فراز فصل‌گرایی و دیدگاه پیش‌فرض جهت تبیین تجربه‌ی بصری [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 185-226]

ف

 • فاضلی، محسن تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 227-268]

ک

 • کریمی، محمد تحلیل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشّاء و سانکهیا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 269-296]

م

 • مرادخانی، علی تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 227-268]
 • میرصانعی، سید احمد ابداکشن گزینشی در انتخاب فرضیات و نسبت آن با استنتاج به‌تبیینی (IBE) [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 325-344]
 • مژده خشکنودهانی، محمود انتخاب مصنوعی به مثابه‌ی تمثیلی برای انتخاب طبیعی در آراء داروین: تحلیلی از منظر علومِ شناختی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 297-324]
 • مصطفوی، شمس الملوک مواجهه‌ی با معماری به‌مثابه‌ی رُخداد نزد دریدا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 103-130]
 • منصوری، علیرضا ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 51-77]