اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 192
تعداد پذیرش 12
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 341798
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 246916
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 143 روز
درصد پذیرش 6 %